Archive of Central Committee

Strengthen the Party! Lead the masses in an upsurge of resistance to overthrow the US-Duterte fascist regime! Carry the revolution forward!

  I. Growing resistance amid global capitalist recession II. The US-Duterte regime aggravates the crisis of the semicolonial and semifeudal system III. Valiant resistance against Duterte’s counterrevolution IV. Strengthen the Party, lead the upsurge of resistance and carry forward the revolution Translation/s: Pilipino | Hiligaynon | Bisaya Download here: PDF | EPUB | MOBI   […]

Palakasin ang Partido! Pamunuan ang masa sa pagdaluyong ng paglaban para ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte! Isulong ang rebolusyon!

  I. Lumalawak na paglaban sa gitna ng pandaigdigang kapitalistang resesyon II. Pinalulubha ng rehimeng US-Duterte ang krisis ng sistemang malakolonyal at malapyudal III. Matapang na paglaban sa kontra-rebolusyon ni Duterte IV. Palakasin ang Partido, pamunuan ang pagdaluyong ng paglaban at isulong ang rebolusyon Translation/s: English | Hiligaynon | Bisaya Download here: PDF | EPUB […]

Ipagbunyi ang magiting na mga pakikibaka ng mamamayan, maglunsad ng mas malalaking paglaban upang wakasan ang paghahari ng terorimong estado ni Duterte

Basahin sa: English [Nilalaman ng pahayag na ito ang mga sipi mula sa mas mahabang mensahe ng Komite Sentral sa ika-52 anibersaryo ng PKP na ilalabas sa darating na mga araw.] Naglulunsad ng magiting na pakikibaka ang sambayanang Pilipino laban sa mabangis at kahindik-hindik na pasistang terorismo ng rehimeng US-Duterte. Nagsasagawa ng malulubhang kalupitan ang […]

Palig-onon ang Partido! Pangulohan ang pagsulbong sa pagsukol sa masa aron palagputon ang pasistang rehimeng US-Duterte! Iasdang ang rebolusyon!

  I. Nagkalapad nga pagsukol taliwala sa kalibutanong kapitalistang resesyon II. Ginapagrabe sa rehimeng US-Duterte ang krisis sa sistemang semikolonyal ug semipyudal III. Maisugon nga pagsukol batok sa kontra-rebolusyon ni Duterte IV. Pakusgon ang Partido, pangulohan ang pagsulbong sa pagsukol ug iasdang ang rebolusyon Translation/s: Pilipino | Hiligaynon | English Download here: PDF | EPUB […]

Acclaim the people’s valiant struggles, mount greater resistance to end the Duterte’s reign of state terrorism

Read in: Pilipino [This statement contains extracts from the longer message of the Central Committee on the 52nd anniversary of the CPP which will be released over the next few days.] The Filipino people are waging a valiant resistance against the vicious and horrific fascist terrorism of the US-Duterte regime. The regime’s military and police […]

Duterte’s state terrorist attacks make traditional holiday ceasefire impossible

The Communist Party of the Philippines (CPP) and all revolutionary forces extends its solidarity with the Filipino people as they mark their traditional year-end holidays as well as the upcoming 52nd anniversary of the CPP on December 26. The Duterte regime’s relentless state terrorist attacks and horrific anticommunist onslaught against the people, however, make impossible […]

Pinakamataas na parangal ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas kay Kasamang Fidel V. Agcaoili

Translation/s: EN Nagluluksa ang buong rebolusyonaryong kilusan sa pagpanaw ni Kasamang Fidel V. Agcaoili noong Hulyo 23, 2020 sa Utrecht, The Netherlands. Siya ay 75 taong gulang. Ipinararating ng Komite Sentral ang pakikiramay sa asawa niyang si Chit at kanilang mga anak at apo, sa lahat ng organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines […]

Highest tribute of the Central Committee to Comrade Fidel V. Agcaoili

  The entire revolutionary movement mourns the passing of Comrade Fidel V. Agcaoili on July 23, 2020 in Utrecht, the Netherlands. He was 75 years old. The Central Committee extends its condolences to his wife, Chit, their children and grandchildren, all organizations of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), members of the NDFP […]

Mandu sa Pagpalawig sang unilateral nga untat-lupok

  Sa atubang sang nagapadayon nga krisis sa ikaayong lawas bunga sang pandemik nga Covid-19, ginamandu sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas sa tanan nga kumand kag yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag sang milisyang bayan ang pagpalawig sang pungsodnon nga untat-lupok tubtub 11:59 sang gab-i sang Abril 30, 2020. Ginamanduan ang […]

Mando sa pagpalugway sa unilateral nga hunong-buto

Atubangan sa nagpadayon krisis panglawas tungod sa pandemyang Covid-19, gimando sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas sa tanang kumand ug yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug sa milisyang bayan ang pagpalugway sa nasudnong hunong-buto hangtud 11:59 sa gabii sa 30 Abril 2020. Ginamandoan ang mga yunit sa hukbong bayan ug milisyang bayan […]