Archive of Central Committee

Pinakamataas na parangal ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas kay Kasamang Fidel V. Agcaoili

Translation/s: EN Nagluluksa ang buong rebolusyonaryong kilusan sa pagpanaw ni Kasamang Fidel V. Agcaoili noong Hulyo 23, 2020 sa Utrecht, The Netherlands. Siya ay 75 taong gulang. Ipinararating ng Komite Sentral ang pakikiramay sa asawa niyang si Chit at kanilang mga anak at apo, sa lahat ng organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines […]

Highest tribute of the Central Committee to Comrade Fidel V. Agcaoili

  The entire revolutionary movement mourns the passing of Comrade Fidel V. Agcaoili on July 23, 2020 in Utrecht, the Netherlands. He was 75 years old. The Central Committee extends its condolences to his wife, Chit, their children and grandchildren, all organizations of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), members of the NDFP […]

Pinakamataas nga pagpasidungog sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas kay Kaupod Fidel V. Agcaoili

Nagapangasubo ang bilog nga rebolusyonaryong pwersa sa pagtaliwan ni Kaupod Fidel V. Agcaoili sang Hulyo 23, 2020 sa Utrecht, The Netherlands. Siya nagaedad sang 75 anyos. Ginapaabot sang Komite Sentral ang pagpakig-unong sa asawa niya nga si Chit kag ila mga anak kag apo, sa tanan nga organisasyon sang National Democratic Front of the Philippines […]

Mandu sa Pagpalawig sang unilateral nga untat-lupok

  Sa atubang sang nagapadayon nga krisis sa ikaayong lawas bunga sang pandemik nga Covid-19, ginamandu sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas sa tanan nga kumand kag yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag sang milisyang bayan ang pagpalawig sang pungsodnon nga untat-lupok tubtub 11:59 sang gab-i sang Abril 30, 2020. Ginamanduan ang […]

Mando sa pagpalugway sa unilateral nga hunong-buto

Atubangan sa nagpadayon krisis panglawas tungod sa pandemyang Covid-19, gimando sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas sa tanang kumand ug yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug sa milisyang bayan ang pagpalugway sa nasudnong hunong-buto hangtud 11:59 sa gabii sa 30 Abril 2020. Ginamandoan ang mga yunit sa hukbong bayan ug milisyang bayan […]

Atas sa Pagpapalawig ng Unilateral na Tigil-Putukan

Translation/s:  English Sa harap ng patuloy na krisis pangkalusugan sanhi ng pandemik na Covid-19, iniuutos ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa lahat ng kumand at yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at ng milisyang bayan ang pagpapalawig ng pambansang tigil-putukan hanggang 11:59 ng gabi ng 30 Abril 2020. Inuutusan ang mga yunit […]

Order extending the unilateral ceasefire declaration

“The aim of extending the nationwide ceasefire is to ensure quick and unimpeded support to all people requiring urgent medical, health and socioeconomic assistance in the face of the public emergency over the Covid-19 pandemic.” Translation/s: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon In the face of the continuing public health crisis over the Covid-19 pandemic, the Central […]

Ang Bayan | Marso 30, 2020

PIL: PDF | PDF (Colored) | EPUB | MOBI EN: PDF | PDF (Colored) | EPUB | MOBI BIS: PDF | PDF (Colored) | EPUB | MOBI HIL: PDF | PDF (Colored) | EPUB | MOBI

Pagpupugay kay Kasamang Julius Giron!

Sa tabing ng dilim bago madaling-araw ng Marso 13 sinalakay at pinaslang ng mga berdugong galamay ng pasistang estado si Kasamang Julius Giron at 2 pang kasama sa Baguio City. Si Kasamang Julius ay nagpapagaling sa malubhang karamdamang acute pancreatitis na tumama sa kanya noong Hulyo 2019, sumira sa kanyang bato at nagpwersa sa kanyang […]

Ang Bayan | Marso 29, 2020

DOWNLOAD: ENG: PDF | EPUB | MOBI PIL: PDF | EPUB | MOBI BIS: PDF | EPUB | MOBI HIL: PDF | EPUB | MOBI