Archive of Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command)

Panagutin si Bello at Duterte sa malawakang kawalan ng trabaho at huwad na mga programang pangkabuhayan

Nararapat lamang na panagutin ng mamamayang Pilipino sina Rodrigo Duterte at Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre H. Bello III sa malawakang kawalan ng trabaho sa bansa, pagpapailalim sa mga manggagawa sa higit na mapang-aping kaayusan sa paggawa at malakihang pagkaltas ng sahod. Sa halip na isalba ang mamamayan mula sa pagkabaldado ng […]

Nagdurusa ang mamamayan ng Cagayan Valley sa mga patakarang pang-ekonomya ng rehimeng Duterte

FEBRUARY 28 | “Dagdag na pahirap at panloloko lamang!” Ito ang reaksyon ng mga magsasaka at iba pang sektor sa agrikultura sa Cagayan Valley sa mga pinakahuling anunsyo at buladas ng rehimeng Duterte kaugnay ng mga hakbanging pang-ekonomya nito. Hindi na nga sila makagulapay mula sa dati nang kalagayan ng krisis at sa epekto ng […]

Kundenahin ang Malakihang Pagmimina sa Tabing ng “Dredging” sa Ilog Cagayan

Isang malaking kabalintunaan ang tinuran kamakaylan ng mga burukrata ng rehimeng Duterte na upang huwag na daw maulit ang malaking pagbaha noong Nobyembre ay kailangang minahin ang yamang mineral ng Ilog Cagayan sa tabing ng “dredging.” Sinagpang nila ang naganap na delubyo para lumikha uli ng panibagong delubyo sa buhay ng mamamayan. Marami-raming taon na […]

Bagong mapagmumulan ng kurakot ang silbi ng “Barangay Development Fund” ng NTF-ELCAC

Sa ilalim ng General Appropriations Act of 2021, nilaanan ng P120 million ang anim na baryo sa Cagayan Valley bilang bahagi ng Barangay Development Fund (BDF) ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Bahagi ito ng kabuuang P16.44 billion na BDF ng NTF-ELCAC na ilalaan diumano para sa 822 baryo sa […]

Patunay ng di-makatwirang taktika sa ilalim ng di-makatarungang digma ng AFP ang panibagong kaso ng paglapastangan nito sa patay

Maliban sa panggigipit at pandarahas sa mga di-armadong aktibista at iba pang tagapagtatanggol ng mga demokratikong karapatan, modus-operandi pa ng AFP ang pagbaling nila ng armas sa mga ‘di-armado’ at ‘wala nang buhay’ na katawan ng mga rebolusyonaryo. Dagdag ito sa itinuturing na mga makakatotohanang tagumpay ng militar. Kahit pa mistulang pananagumpay sa pamamagitan ng […]

Panibagong bogus na pagpapasurender ng AFP sa Cagayan

Muling binobola ng Philippine Army ang sarili sa panibago nitong pag-anunsyo ng diumanong “pagsurender ng 35 kasapi” ng New People’s Army sa Zinundungan Valley sa Rizal, at sa ilan pa sa Amulong at Lallo sa lalawigan ng Cagayan. Sa 35 na diumanong sumurender sa Zinundungan Valley, tatlo lamang ang pinangalanan ni 501st Infantry Brigade commander […]

Sagot sa sepulturerong AFP

Kaligayahan na ng Armed Forces of the Philippines na maghanap at maghukay ng katawan ng mga kasapi ng New People’s Army na nagmartir dahil sa walang pag-iimbot nilang paglahok sa makatarungang pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya. Abot-langit na naman ang ngiti nila at tila nakahukay ng minang ginto nang kunin ng mga sepulturerong […]

Pag-unlad ng uring api ang isinusulong ng CPP-NPA

Tahasang kasinungalingan, katawa-tawa at pagsusuring nakabatay sa haka-haka ang ipinagkakalat ng mga kinatawan at ahente ng mga naghaharing uri at ng mga bayarang tropa ng AFP na diumano ang NPA ang dahilan na kaya hindi umuunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka sa kanayunan. Pinagtatakpan nila na ang mismong sistemang kanilang pinaglilingkuran ang ugat ng kahirapan […]

Hinggil sa pagpaslang ng 95th IBPA

Ngayon Setyembre ang ikatlong buwan ng paghahasik ng karahasan ng AFP sa mga bayan ng San Mariano, Benito Soliven at Ilagan City sa ngalan ng Community Support Program. Ito ay akto ng desperasyon ng rehimeng Duterte sa pagsisikap niyang maghari at manatili sa kanyang kapangyarihan bilang hari ng pasismo sa kabila ng malawakang diskuntento at […]

Hinggil sa pahayag ng pagpapasurender ng tagapagsalita ng 5th ID

1. Mga fake surender ang sinasabing maraming nag surender ng 5th ID, ni hindi nga nila mapangalanan. Sila ang mga masang inobligang pumunta sa kampo, pinilit at tinatakot na pumirma para magsurender. Sila ay hindi NPA kundi karaniwang mga magsasaka. Tatak ng desperasyon ng AFP na targetin sa pagpapasurender ang mga sibilyan. Sa takbo ng […]