Archive of Balangay Jessica Sales

Mula sa Katipunan ng Gurong Makabayan (KAGUMA), mapulang pagsaludo sa ika-52 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)!

Pinakamataas na pagkilala at pagpupugay ang ipinaaabot ng hanay ng mga makabayang guro sa BHB dahil sa hindi matatawarang sakripisyo ng mga Pulang Mandirigma. Ito ay alang-alang sa pagsusulong ng digmang bayang magpapalaya sa bansa mula sa bagsik ng pasismo sa pangunguna ng rehimeng Duterte kasapakat ang imperyalistang Estados Unidos. Sa nakalipas na taon, lalong […]

Pahayag ng KAGUMA-Balangay Jessica Sales sa naganap na ‘Bloody Sunday’

Hindi na bagong marinig sa pangulo ang pagsasawalang bahala sa karapatang pantao. Sinimulan niya ang kanyang rehimen sa madugong pagpapatupad ng Oplan Tokhang. Kalauna’y kinuha naman ang mga taktika ng Tokhang at dinirekta ang pandarahas papunta sa mga rebolusyonaryo at ligal na organisasyon sa pamamagitan ng huwad na Oplan Kapayapaan, Oplan Sauron sa Negros, at […]