Archive of Balangay Armando Mendoza

Pahayag ng KM-Armando Mendoza sa ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan

Isang rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng KM-Armando Mendoza ngayong ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan. 56 na taon na ang lumipas mula nang itatag ang KM pero patuloy pa ring nagniningning ang rebolusyonaryo at militanteng tradisyon ng KM sa hanay ng mga kabataang aktibista, laluna ngayon sa gitna ng lumalalang pambubusabos at karahasan ng naghaharing […]

Pahayag ng KM-Armando Mendoza sa ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan

Isang rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng KM-Armando Mendoza ngayong ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan. 56 na taon na ang lumipas mula nang itatag ang KM pero patuloy pa ring nagniningning ang rebolusyonaryo at militanteng tradisyon ng KM sa hanay ng mga kabataang aktibista, laluna ngayon sa gitna ng lumalalang pambubusabos at karahasan ng naghaharing […]