Archive of Balangay Andres Bonifacio

Ipagbunyi ang ika-52 anibersaryo ng New People’s Army sa pagpapabagsak sa pasistang diktadurang US-Duterte!

Mapulang rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan – Andres Bonifacio sa lahat ng mga Pulang Mandirigma, nagdiriwang na masa, at sa buong rebolusyonaryong kilusan para sa ika-52 na anibersaryo ng pagkakatatag ng New People’s Army (NPA), ang tunay na hukbo ng mamamayan. Sa panahon ng pag-igting ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at pagpupunyagi […]

UP-DND Accord “termination” is a leg towards more abuses by police, military

The state’s pronouncements of “terminating” the UP-DND Accord to allow the presence of police and military inside University of the Philippines campuses inside the country is an outright threat to the lives and rights of the youth and students. The UP-DND Accord was born out of the student movement’s indignation against the military’s fascism during […]