Archive of Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Debora Stoney)

ARMAS-BDS: Mabuhay ang ika-52 aniberseryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sugpuin ang pandemya ng pasismo! Lansagin ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Buong pwersang pinagpupugayan ng Artista at Manunulat ng Sambayanan Balangay Deborah Stoney (ARMAS-BDS) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ika-52 anibersaryo nito. Tunay ngang kasama ang suporta ng malawak na hanay ng masang-api, hindi magagapi, hindi mapipigilan, at hindi matatalo ang hukbo ng mga mamamayan tungo sa pagpapalaya ng lipunan. Ngayong panahon ng de facto […]

Hustisya para sa kinulong at pinaslang sa Bloody Sunday massacre!

Mabigat na balita ang bumungad sa rehiyon ng Timog Katagalugan nitong umaga ng Marso 7. Hindi pa nagsisimula ang araw, sunod-sunod na inilunsad ng mga pasistang kapulisan ang pagloob sa mga opisina at bahay na arestuhin at pagpapatayin ang mga unyonista, organisador, at mga community leaders. Iligal na inaresto at ikinulong ang mga kasamang sina: […]