Archive of Armando Cienfuego | Spokesperson

Hinggil sa pagkakatalaga kay Parlade bilang bagong hepe ng SOLCOM

Nakahanda ang Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog at mga rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan na labanan at biguin ang saksakan ng kasinungalingan, berdugo at anti-mamamayan na bagong talagang hepe ng SOLCOM na si Maj. Gen. Antonio Parlade, Jr. Mabibigo ang SOLCOM na gapiin ang rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Isang pangarap […]

Largadong FMO ng AFP-PNP, katumbas ng terorismo laban sa mamamayan

  Ipinakikita ng largadong focused military operation (FMO) ng AFP-PNP sa rehiyon ng TK ngayong Enero na sila ang pangunahing terorista at tagalabag ng karapatang tao sa bansa. Higit nitong pinag-aalab ang hangarin ng mamamayan na kamtin ang hustisya para sa lahat ng biktima ng mga krimen ng mersenaryong hukbo at ibagsak sa pinakamaagang panahon […]

CPP at NPA sa ST, lumaban para sa pangmatagalan at makatarungang kapayapaan!

EO 70 at JCP Kapanatagan, tuluy-tuloy na biguin ngayong 2020 Mainit na sinasalubong ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog (MGC-NPA ST) ang taong 2020 na buo ang pasyang dalhin sa mas mataas na antas ang digmang bayan at tuluy-tuloy na biguin ang kontra-rebolusyonaryong gerang JCP Kapanatagan at whole-of-nation-approach ng Executive Order 70 ng rehimeng US-Duterte. […]

Ipagkaloob ang atensyong medikal kay Ka Diego

Mariing kinukundena ng Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog (MGC-NPA ST) ang pagkakait ng atensyong medikal kay Jaime “Ka Diego” Padilla, dating tagapagsalita ng MGC-NPA ST. Si Ka Diego ay detenidong pulitikal na may malubhang karamdaman sa puso at katawan. May serye ng mga paglabag ang AFP-PNP sa karapatan ni Ka Diego bilang hors […]

AFP-PNP, para sa cease talks, hindi peace talks

Para sa cease talks (tigil-usapan) ang AFP-PNP at hindi sa peace talks ang itinutulak nito. Malinaw ito sa samu’t saring pakana ng berdugong tropa upang idiskaril ang peace talks na paulit-ulit nitong ginagawa mula pa nang magbukas ang negosasyon sa pagitan ng NDFP at GRP noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Isang patunay ang tuluy-tuloy na […]

MGC – NPA ST, mahigpit na tutupdin ang unilateral at magkatugong deklarasyon ng NDFP-GRP sa Tigil Putukan

Inaatasan ng Melito Glor Command – NPA Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang lahat ng mga yunit sa ilalim nito na mahigpit na tupdin ang magkatugong unilateral na deklarasyon ng NDFP-GRP sa tigil-putukan. Tatagal ito ng 15 araw at magkakabisa simula ngayong hating-gabi ng Disyembre 23 hanggang alas-11:59 ng gabi ng Enero 7, 2019. […]