Archive of Armando Cienfuego | Spokesperson

AFP-PNP, para sa cease talks, hindi peace talks

Para sa cease talks (tigil-usapan) ang AFP-PNP at hindi sa peace talks ang itinutulak nito. Malinaw ito sa samu’t saring pakana ng berdugong tropa upang idiskaril ang peace talks na paulit-ulit nitong ginagawa mula pa nang magbukas ang negosasyon sa pagitan ng NDFP at GRP noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Isang patunay ang tuluy-tuloy na […]

MGC – NPA ST, mahigpit na tutupdin ang unilateral at magkatugong deklarasyon ng NDFP-GRP sa Tigil Putukan

Inaatasan ng Melito Glor Command – NPA Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang lahat ng mga yunit sa ilalim nito na mahigpit na tupdin ang magkatugong unilateral na deklarasyon ng NDFP-GRP sa tigil-putukan. Tatagal ito ng 15 araw at magkakabisa simula ngayong hating-gabi ng Disyembre 23 hanggang alas-11:59 ng gabi ng Enero 7, 2019. […]