Archive of Armando Cienfuego | Spokesperson

Ika-52 anibersaryo ng NPA, ipinagdiwang ng Melito Glor Command at mamamayan ng TK

Militante ang pagdiriwang ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command (MGC) at mamamayan sa ika-52 anibersaryo ng NPA. Inilugar ang selebrasyon sa gitna ng mga operasyong militar ng AFP-PNP. Sinimulan ng mga yunit ang pagdiriwang sa pagtataas ng bandila ng CPP at NPA. Dinaluhan ito ng mamamayan mula sa kanayunan at kalunsuran. Ligtas […]

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog Ubos-kayang labanan at biguin ang teroristang gera ng rehimeng US-Duterte

Malugod na binabati ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog ang mga Pulang mandirigma at kumander sa buong bansa ngayong ika-52 anibersaryo ng NPA! Ipagbunyi natin ang lagpas sa limang dekadang pagsusulong ng armadong pakikibaka na kailanma’y hindi nagawang gapiin ng mga nagdaang rehimen. Hanggang ngayon, patuloy na binibigo ng NPA ang mga atake ng estado […]

Pulang saludo sa opensiba ng Romulo Jallores Command – NPA Bicol

Pulang saludo ang ipinapaabot ng Melito Glor Command (MGC) – NPA Southern Tagalog sa Romulo Jallores Command – NPA Bicol para sa matatagumpay na taktikal na opensiba mula Pebrero hanggang Marso. Nakasamsam ang mga yunit ng NPA Bicol ng 17 armas at nagdulot ng pitong patay at apat na sugatan sa hanay ng AFP-PNP. Noong […]

Komunista, Rebolusyonaryong Hukbo, Hindi Terorista! Makatarungan ang digmang bayan na isinusulong ng NPA

Pinatunayan na ng kasaysayan ang kawastuhan at pagiging makatarungan ng demokratikong rebolusyong bayan (DRB) na pinamumunuan ng CPP-NPA-NDFP. Sinusuportahan at itinataguyod ito ng malawak na sambayanan dahil isinusulong nito ang kanilang pambansa at demokratikong adhikain. Ang NPA ang tanging armadong pwersa sa Pilipinas na nakikidigma upang itatag ang bagong lipunang malaya, masagana at makatarungan para […]

Masinsin na FMO sa TK, sinalubong ng opensiba ng NPA

Sinalubong ng mga opensibang militar ng NPA sa Timog Katagalugan (TK) ang masinsin na focused military operations (FMO) ng AFP sa pagbubukas ng buwan ng Marso. Limang kaswalti ang tinamo ng mga berdugong kaaway sa dalawang magkasunod na opensiba ng NPA sa TK. Noong Marso 3, kinomando ng isang tim ng Lucio de Guzman Command […]

Pagbayarin nang mahal ang mamamatay-taong rehimeng US-Duterte sa naganap na Bloody Sunday!

Nagpupuyos sa galit at sumisigaw ng katarungan ang MGC-NPA ST para sa karumal-dumal na pagpatay sa siyam na aktibista at pagdakip sa anim na iba pa ng PNP CALABARZON noong Marso 7. Kaisa ito ng mamamayan ng TK sa paniningil kay Duterte at sa AFP-PNP sa kanilang utang na dugo sa bayan. Sagad sa buto […]

Sa harap ng pasismo ng rehimeng US-Duterte, Pulang pagpupugay sa katapangan at kagitingan ng mga kababaihan!

Sinasaluduhan ng Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog ang lahat ng mga militante at nakikibakang kababaihan ngayong ika-110 taon ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan. Patunay sa napakalaking papel at ambag nila sa lipunang Pilipino ang kanilang nagpapatuloy na laban sa harap ng tumitinding pasismo ng rehimeng US-Duterte. Malaon nang pinagsasamantalahan ng bulok na estado […]

Sa ika-26 taon ng Mining Act: Parusahan ang mga mandarambong ng likas na yaman!

Kasama ng sambayanang Pilipino ang MGC-NPA ST sa mariing pagtutol at paglaban sa pandarambong ng mga imperyalista at lokal na malalaking kumpanya sa pagmimina ng yamang mineral ng bansa. Sobra-sobra na ang kanilang dinambong at pininsala—ang dapat sa kanila’y palayasin at panagutin sa kanilang mga atraso sa bayan. Kaisa rin ito sa panawagang ibasura ang […]

Bulok, kriminal na PNP sa ilalim ng berdugong si Sinas, pananagutin ng mamamayan

Sinusuportahan ng MGC-NPA ST ang mataas na kahilingan ng bayan na panagutin ang nabubulok, kriminal at pasistang aparatong Philippine National Police (PNP) at ang namumuong panawagang alisin sa pwesto ang hepe nitong si Debold Sinas. Marapat na pagbayarin ang mga pasistang tagapagtanggol ng estado upang bigyang-katarungan ang mga biktima at hawanin ang daan sa pagkakamit […]

Nalantad ang kasinungalingan ng 201st Brigade sa pagkamatay ng 1 tinyente at 2 pang sundalo ng 85th IBPA

Malaking kasinungalingan ang ikinakalat ng 201st Brigade na may naganap pang mga labanan sa pagitan ng Apolonio Mendoza Command (AMC) – NPA Quezon at 85th IBPA matapos magkaengkwentro noong Pebrero 5, alas kwatro ng madaling araw, sa Sitio Pung-uy, Brgy. Masaya, Buenavista. Inimbento ang naganap na dalawa pang sagupaan noong Pebrero 5 alinsunod sa nakasaad […]