Archive of Ariel Montero | Spokesperson

NPA-NEMR congratulates the CPP on its 52nd anniversary

Read in: Bisaya The Regional Operational Command-New People’s Army in NorthEastern Mindanao Region (ROC-NPA-NEMR) renders its red greetings to the entire organization of the Communist Party of the Philippines (CPP) in NEMR and the country on its 52nd year of re-establishment. For more than five (5) decades, the CPP’s correct leadership of the people’s Army […]

Pahalipay sa BHB-NEMR alang sa ika-52 nga anibersaryo sa PKP

Read in: English Ang Regional Operational Command-Bagong Hukbong Bayan sa NorthEastern Mindanao Region (ROC-BHB-NEMR) nagpadangat sa iyang pulang pahalipay ngadto sa tibuok organisasyon sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) dinhi sa NEMR ug sa tibuok nasud sa pagsaulog niini sa ika-52 ka tuig nga pagkatukod-balik. Sobra lima (5) ka dekada na nga napamatud-an ang hustong […]

AFP-PNP sa CARAGA Tinalawang Nagpatay sa mga Inosenteng Sibilyan!

Lampos nga nasilotan sa BHB-Agusan del Norte ang berdugong 29 th IB PA panahon sa ilang operasyon militar sa kabukiran sa Jabonga, Agusan del Norte. Niadtong Nov. 21 2020 napatay sa usa ka grupo sa BHB- Agusan del norte ang usa ka Master Ssgt. Alberto ug laing usa ka PFC nga samdon og wala maka-abot […]

The US-Duterte regime and the AFP/PNP failed to destroy a single guerilla front in NEMR!

The New People’s Army in North Eastern Mindanao Region (NPA-NEMR) salutes and gives tribute to the Communist Party of the Philippines (CPP) on the occasion of the 51st anniversary of its re-establishment, celebrated today, December 26, 2019. The correct leadership of the CPP of the revolutionary movement in the region is the main reason that […]

CAA-AFP detachments are sanctuaries for criminals; Jasmen Acevedo’s bandit gang have long been active members and bask under its protection

  The much-ballyhooed surrender on September 4 of notorious bandit chief Jasmen Acevedo together with his armed band before a smirking PNP-Surigao del Sur is farcical and deceptive. Indeed, Acevedo and his gang, despite standing warrants of arrest for three counts of robbery with homicide, have long been on active duty at the CAA-36th IB […]

Red salute to the five revolutionary martyrs in Agusan del Sur

  The New People’s Army-North Eastern Mindanao Region (NPA-NEMR) renders its red salute and highest honor to Ka Dem, Ka Red, Ka Diego, Ka Bager and Ka Lucas. They are revolutionary martyrs and Red fighters of NPA- Agusan del Sur who offered their time and lives in the struggle for national liberation against imperialist control, […]

Pulang pagsaludo sa lima ka mga rebolusyonaryong martir sa Agusan del Sur

Ang Bagong Hukbong Bayan–North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR)  nagpadangat sa iyang pulang pagsaludo ug pasidungog ngadto kang Ka Dem, Ka Red, Ka Diego, Ka Bager ug Ka Lucas. Sila ang mga  rebolusyonaryong martir ug  Pulang manggugubat sa BHB-Agusan del Sur nga mihalad sa ilang tibuok panahon ug kinabuhi sa pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan batok […]

Sa absolutong pagpangulo sa Partido sa NPA, ang gubat sa katawhan padayong nakaangkon og mga kadaugan sa NEMR

  Ang Bagong Hukbong Bayan-North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR) kauban sa tanang rebolusyonaryong pwersa mapasigarbuhong magsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa pagkatukod sa BHB karong Marso 29, 2019. Niining maong adlaw, ang BHB-NEMR naghatag og taas nga pasidungog ngadto sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nga absolutong nagpangulo sa tinuod nga hukbo sa katawhan ug […]

AGUSAN-16 POW Makitawhanon ug maayong gitratar sa BHB-NEMR

Sa gubat dili malikayan nga adunay mahimong bihag o prisoners of war (POW) gikan sa mga armadong membro sa matag panig nga nagkabangi. Kabahin na kini nga mga hulagway sa 50 ka tuig nga gubat-sibil sa Pilipinas tali sa mga rebolusyonaryong pwersa nga gilangkuban sa Partido Komunista sa Pilipinas-Bagong Hukbong Bayan-National Democratic Front of the […]

Agusan 16 POWs humanely and fairly treated by the NPA-NEMR

  Prisoners of war as a result of on-going armed conflict between two contending forces is a natural phenomenon. This forms part of the 50-year civil war in the Philippines between the revolutionary forces led by the Communist Party of the Philippines-New People’s Army- National Democratic Front of the Philippines (CPP-NPA-NDFP) on one hand against […]