Archive of AB Dailies

Marco Valbuena: Makakamit kaya ang panawagan na “Wakasan Na” ang paghahari ni Duterte bago mag-eleksyon?
July 27, 2021

Editors of Ang Bayan: Sa pagkakapit-tuko ni Duterte, nililikha niya ang isang political situation na pwede pa ring sumiklab sa krisis anumang oras. Dapat handa ang taumbayan na sunggaban ang pagkakataon bago o kaya pagkatapos ng eleksyong 2022. Dapat bantayan ang sumusunod: ang biglang paglala ng krisis sa ekonomya at malawakang tanggalan sa trabaho; ang […]

#DuterteWakasan Bagsak na agrikultura, busabos na magsasaka ang pamana ni Duterte
July 25, 2021

Noong Hulyo 25, naglunsad ng State of Peasant Address ang mga magsasaka upang kundenahin ang pagpapalala ng rehimeng Duterte sa kahirapan at kagutuman ng masang anakpawis. Anila, si Rodrigo Duterte ang pinakamalalang sakit at pinakamatinding sakuna na tumama sa bansa. Sa unang taon pa lamang ng kanyang rehimen, 63% na ng mamamayang Pilipino o 59 […]

#DuterteWakasanNa: Walang kapayapaan, walang hustisya
July 25, 2021

Sa limang taong panununkulan ni Rodrigo Duterte, walang natamong kapayapaan at hustisya ang mamamayang Pilipino. Ito ay ang pahayag ni Cristina Palabay, pangkalahatang kalihim ng Karapatan sa isang webinar noong Hulyo 21. Kaya naman, aniya, panahon na na tanggihan natin ang klase ng pamamahala ni Duterte. “Panahon nang wakasan ang kanyang paghahari at papanagutin siya […]

#DuterteWakasanNa | CLIMATE EMERGENCY: Marumi at maka-dayuhang patakarang pangkalikasan ni Duterte
July 25, 2021

Palamuti ang lahat ng mga tindig at buladas ni Rodrigo Duterte sa pangangalaga sa kalikasan at climate change dahil taliwas ang mga ito sa kanyang aktwal na mga patakaran. Ito ang pahayag ng grupong pangkalikasan na Youth Advocates For Climate Action Philippines (YACAP) kaugnay sa nalalapit na State of the Nation Address. Sa nakaraang mga […]

Protesta laban sa 2020 Tokyo Olympics
July 25, 2021

Daan-daang indibidwal ang nagtipon noong Biyernes sa labas ng National Stadium sa Tokyo, Japan para ipahayag ang kanilang pagtutol sa pagdaraos ng 2020 Tokyo Olympics sa Japan sa gitna ng patuloy na pananalasa ng pandemya. Anila, malaking pagwawaldas ito ng pondo at na mas maiging gamitin na lang ang perang ito para tugunan ang mga […]

#DuterteWakasan Bagsak na agrikultura, busabos na magsasaka ang pamana ni Duterte
July 25, 2021

Noong Hulyo 25, naglunsad ng State of Peasant Address ang mga magsasaka upang kundenahin ang pagpapalala ng rehimeng Duterte sa kahirapan at kagutuman ng masang anakpawis. Anila, si Rodrigo Duterte ang pinakamalalang sakit at pinakamatinding sakuna na tumama sa bansa. Sa unang taon pa lamang ng kanyang rehimen, 63% na ng mamamayang Pilipino o 59 […]

#DuterteWakasanNa | CLIMATE EMERGENCY: Marumi at maka-dayuhang patakarang pangkalikasan ni Duterte
July 25, 2021

Palamuti ang lahat ng mga tindig at buladas ni Rodrigo Duterte sa pangangalaga sa kalikasan at climate change dahil taliwas ang mga ito sa kanyang aktwal na mga patakaran. Ito ang pahayag ng grupong pangkalikasan na Youth Advocates For Climate Action Philippines (YACAP) kaugnay sa nalalapit na State of the Nation Address. Sa nakaraang mga […]

#DuterteWakasanNa: Walang kapayapaan, walang hustisya
July 25, 2021

Sa limang taong panununkulan ni Rodrigo Duterte, walang natamong kapayapaan at hustisya ang mamamayang Pilipino. Ito ay ang pahayag ni Cristina Palabay, pangkalahatang kalihim ng Karapatan sa isang webinar noong Hulyo 21. Kaya naman, aniya, panahon na na tanggihan natin ang klase ng pamamahala ni Duterte. “Panahon nang wakasan ang kanyang paghahari at papanagutin siya […]

Protesta laban sa 2020 Tokyo Olympics
July 25, 2021

Daan-daang indibidwal ang nagtipon noong Biyernes sa labas ng National Stadium sa Tokyo, Japan para ipahayag ang kanilang pagtutol sa pagdaraos ng 2020 Tokyo Olympics sa Japan sa gitna ng patuloy na pananalasa ng pandemya. Anila, malaking pagwawaldas ito ng pondo at na mas maiging gamitin na lang ang perang ito para tugunan ang mga […]

#DutertePalpak: Kalabasa, kamote, singko
July 24, 2021

Kalabasa ang grado na ibinigay ng iba’t ibang grupo kay Rodrigo Duterte ilang araw bago ang kanyang panlima, at inasahang huling State of the Nation Address o SONA. “Wala kaming nakitang klarong programa para sa edukasyon,” ayon sa mga grupong Alliance of Concerned Teachers noong Hulyo 23. “Wala siyang anumang masasabing achievement sa edukasyon.” Kasama […]

n/a