Ang Bayan
May 21, 2021

Ambus sa Panay

Share and help us bring this article to more readers.

Limang sundalo ng Scout Platoon ng 61st IB ang napaslang habang lima ang nasugatan sa ambus ng BHB-Panay sa hangganan ng Miag-ao, Iloilo at Sibalom, Antique noong Mayo 15. Ang yunit militar na ito ay sangkot sa pagmasaker sa Tumandok 9 at pagpaslang sa upisyal ng barangay sa Miag-ao at lider magsasaka na si John Farochilin noong nakaraang taon.

AB (2021-05-21): Ambus sa Panay