Ang Bayan
October 07, 2020

AUDIO | Ang Bayan Editorial, October 7 (Bisaya)

Share and help us bring this article to more readers.

Audio recording is from Ang Paghimakas staff

AB (2020-10-07): AUDIO | Ang Bayan Editorial, October 7 (Bisaya)