Ang Bayan
July 05, 2019

PRIMER | Apat na dahilan kung bakit dapat patalsikin si Duterte

Share and help us bring this article to more readers.

Pilipino: PDF | PDF (Colored)
Bisaya: PDF | PDF (Colored)
Hiligaynon: PDF | PDF (Colored)
Waray: PDF

AB (2019-07-05): PRIMER | Apat na dahilan kung bakit dapat patalsikin si Duterte