Itakwil ang panloloko at pang-aapi!

Mensahe para sa masang anakpawis sa kabukiran at kabundukan


Download PDF: PIL | BIS | WA


Download PDF: PIL

Anticipate worse crackdown after PNP awards officers in Negros mass arrest

December 3, 2019

Communist Party of the Philippines December 03, 2019 The Communist Party of the Philippines (CPP) denounces the Philippine National Police (PNP) for awarding medals to its officers who were behind the mass arrest last October 31 where 57 workers, cultural workers and activists and organizers were rounded up in Bacolod City. The mass arrest is the single worst case of abuse of law by the Duterte regime’s police and military forces in its relentless drive to crack down against criticism […]

Read more

PIL: PDF

Editorial December 7, 2019

Dapat labanan ng kabataang Pilipino ang pasistang rehimeng US-Duterte at igiit ang pagwawakas ng imperyalistang pandarambong at panggagahis

Mensahe ng Partido Komunista ng Pilipinas para sa Kabataang Makabayan sa ika-55  anibersaryo nito at sa ika-156 anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio. Ipinapaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mainit na pagbati sa pamunuan at kasapian ng Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon ng ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ngayon rin ang ika-156 anibersaryo […]

More

Ang Bayan Editoryal | Hadlangan ang banta ng batas militar sa kampus

Sa nagdaang ilang linggo, ginamit ni Bato dela Rosa, sunud-sunurang tuta ni Duterte, ang kanyang pwesto sa Senado, upang kahulan ang mga aktibistang kabataan at ang mga guro. Pinakapakay ni dela Rosa at ng mga upisyal ng AFP at PNP na alisin ang mga balakid para palakasin ang presensya ng mga pulis at sundalo sa loob ng mga kampus.

On the Question of People’s War in Industrial Capitalist Countries

I have been asked many times by avowed proletarian revolutionaries whether protracted people’s war as carried out by Mao in China can be successfully waged in capitalist countries where the industrial proletariat has become the majority class and the peasantry has become a minority class. I will try to answer the question in a theoretical […]

More

On the Imperialist Cultural Offensive

Colleagues and friends! It is my pleasure and honor to speak on the imperialist cultural offensive before this workshop to help set the framework for the topic “People’s Cultural Resistance Against Imperialist Cultural Offensive.” Indeed, a long-standing war exists between imperialism and oppressed peoples in the cultural arena. This has been ongoing ever since colonial […]

More

Overthrow the US-Marcos Dictatorship to Achieve National Freedom and Democracy

The essence of the formal declaration of martial law through Proclamation No. 1081 is the brazen imposition of the US-Marcos dictatorship on the entire Filipino nation and people. This proclamation is in effect the formal declaration of civil war by the US-Marcos clique against the broad masses of the people. At the same time, it […]

More